نظر سنجی محرم الحرام 1400

لطفا با نظرات خود نسبت به برگزاری مراسم به هرچه بهتر برگزار شدن آن کمک فرمایید

احسان

برای اهدای کمک های نقدی خود به هیات کلیک کنید

هیات جان نثاران حسینی صنف بزاز تهران
خ خیام، روبروی پاچنار